news-details

تحقق وعده انتخاباتی لیست جمهور با قتل عام باغ های تهران!

به رغم اینکه تصویب مصوبه خانه باغ طبق شعار اصلاح طلبان شورای پنجم شورای شهر یکی از مگا پروژه های اصلاح طلبان بود، اما رای به باغ نبود یک زمین مزروعی در منطقه 18 وعده انتخاباتی ای بود که محسن هاشمی به تصویب آن تاکید کرد.

به گزارش گام نو؛ اصلاح طلبان شورای شهر تهران بر این باورند که مصوبات و تلاش های آنها در لغو مصوبه برج باغ و جایگزین شدن  مصوبه خانه باغ به جای آن باعث حفظ باغات شهر تهران شده است، این در حالی است که یکی از وعده های انتخاباتی لیست جمهور رای به باغ نبود یک زمین مزروعی واقع در منطقه 18 شهر تهران بود .

اعضای شورای شهر در حالی به یک ملک رای غیر باغ بودن دادند که رئیس شورای شهر رای به باغ نبودن این ملک را وعده انتخاباتی خود خواند.

پرونده باغ بودن پلاک های ثبتی پایتخت در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در توضیح یک پلاک ثبتی گفت: این ملک با متراژ بیش از ۹۸۰ متر مربع واقع در خیابان باهنر با کاربری قدیم مسکونی است.

وی افزود: کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۹ اعلام کرده که ملک شرایط احراز باغ بودن را دارد و نظر کمیسیون این است که با توجه به عکس های هوایی و حد نصاب درختان، این ملک باغ است.

در نهایت این ملک با ۱۳ رای موافق به عنوان باغ رای آورد.

در ادامه سالاری با توضیح ملک دیگری گفت: مساحت این ملک ۵۹۶ متر و واقع در خیابان باهنر است. پلاک ثبتی مادر سال ۵۰ به عنوان یک قطعه زمین با کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۹ با داشتن ۲۶ قطعه درخت باغ بوده است.

وی افزود: حد نصاب درختان ۲۸ عدد است و دارای گواهی عمران است و پلاک مادر نیز به صورت باغ است. کمیسیون شهرسازی با توجه به پوشش درختان به باغ بودن این ملک رای داده است.

این ملک با ۱۴ رای موافق به عنوان باغ رای آورد.

سالاری در ادامه با توضیح ملک دیگری گفت: این ملک با مساحت ۱۹۳۰ متر واقع در خیابان جماران منطقه یک است. این ملک یک قطعه زمین مشجر با کاربری قدیم مسکونی است. کمیسیون ماده ۷ سال ۹۹ اعلام کرده که شرایط احراز باغ را دارد. در سال ۷۰ هم همین نظر بوده است و دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۷ را فاقد صلاحیت رای دادن دانسته است.

وی افزود: حد نصاب درختان ۷۸ اصله با گواهی عمران تحت عنوان باغ است. با توجه به اینکه در متن سند مالکیت قید زمین مشجر آمده و با توجه به حریم حفاظتی جماران، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر این ملک را باغ دانسته است.

این ملک نیز با ۱۵ رای موافق به عنوان باغ شناخته شد.

سپس سالاری با توضیح ملک دیگری عنوان کرد: این ملک با مساحت ۹ هزار متر در منطقه امیرکبیر با کاربری قدیم مختلط است. کمیسیون ماده ۷ سال ۹۱ این ملک را باغ خوانده و اعلام کرده که طبق ضوابط مزروعی عمل شود. رای شورای شهر در سال ۹۲ اعلام کرده که مزروعی عمل شود و باغ شناخته می شود. در نهایت رای دادگاه این ملک را غیر باغ خوانده است. حد نصاب درختان نیز ۳۷۰ اصله درخت است.

وی افزود: کمیسیون شهرسازی با توجه به عدم احراز شرایط باغ بودن و عدم حد نصاب درختان این ملک را باغ نشناخته است.

ناهید خداکرمی در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: این زمین سال ۹۱ باغ شناخته شده است و نمی شود یک ملک مزروعی مجدد رای باغ بودن آن ابطال شود. شورای شهر می تواند تشخیص باغ بودن بدهد نه دیوان کشور. لذا این ملک با این متراژ باغ است و بر اساس مصوبه سال ۹۱ و ۹۲ نیز درخواست باغ بودن این ملک را دارم.

سپس محسن هاشمی در موافقت با باغ نبودن این ملک گفت: این ملک مزروعی بوده و مالک یعنی شرکت تعاونی منطقه ۱۸ برای گرفتن مجوز برج باغ بودن، برای گرفتن رای باغ تلاش کرده است. لذا به باغ نبودن این ملک رای بدهید تا این شرکت تعاونی به اهداف خود برای ساخت و ساز برسد.

وی افزود: بنده پیش از انتخابات درباره این ملک قول داده بودم و احترام قول رئیس را حفظ کنید. این افراد قبل از انتخابات به شورا آمدند و از ما خواهش کردند و رای به باغ نبودن این ملک قول انتخاباتی ما بود هرچند که رای نیاوردیم.

در نهایت این ملک با ۱۱ رای به عنوان باغ شناخته نشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه