news-details

اخطار شورای عالی شهرسازی به شهرداری برای تعیین تکلیف گود برج میلاد

هر چند معاون شهرسازی شهرداری تهران مدعی ایمن سازی گود برج میلاد است، اما اخطار شورای عالی شهرسازی و معماری به شهرداری پایتخت واقعیت های دیگری را نشان می دهد.

به گزارش گام نو؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در نشست اخیر خود شهرداری تهران را مکلف به اتخاذ راهکار فوری و کوتاه مدت جهت حفظ ایمنی عرصه گودبرداری شده در محل برج میلاد کرد.  این نهاد بالادستی در حوزه شهرسازی و معاری در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ با استناد به یکی از بندهای سند اصلی طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ و بر اساس نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منضمّ به صورت جلسه مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد را بررسی و ضمن تصویب چهارچوب مذکور مقرر کرد:

۱. طرح معماری بناها و فضاهای شهری پیرامون برج میلاد، در چارچوب مصوب و با رعایت موارد زیر توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تأیید دبیر شورای عالی ملاک اقدام قرار گیرد:

۱-۱. به منظور تحقق اهداف چشم انداز مجموعه برج میلاد و اراضی پیرامون با عنوان «بام فرهنگ، هنر و فناوری تهران و عرصه دیپلماسی فرهنگی» ضروری است کلیه کاربری‌ها و عملکردهای پیشنهادی در طرح در راستای تحقق چشم انداز مذکور باشد.

۱-۲. تمهیدات لازم به منظور حفظ یکپارچگی فضایی محدوده طرح و با عناصر تأثیرگذار هم پیوند پیرامون آن از جمله پارک پردیسان و رود-دره اوین-درکه اتخاذ گردد.

۱-۳. نتایج مربوط به مطالعات پدافند غیر عامل، عارضه سنجی ترافیکی و ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای طرح در محدوده اراضی ۱۲۰ هکتاری (EIA) پس از تأیید در مراجع ذی ربط در اسناد خروجی و پیشنهادهای اجرایی طرح منعکس گردد.

۱-۴. حریم کلیه مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با محدوده طرح بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای و همچنین حرایم تدقیق شده گسل‌های متداخل با اراضی بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی در طرح دیده شود. بدیهی است رعایت ضوابط ابلاغ شده ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی در تعیین نوع فعالیت و میزان احداثات عرصه‌های تداخلی با حریم گسل الزامی است.

۲. به منظور تنظیم عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی و منظر شهری و در راستای حفظ یکپارچگی سازمان فضایی طرح در شئون مختلف آن بر تهیه سند جامع برنامه ریزی، اجرا و مدیریت یکپارچه اراضی در طول ساخت و بهره برداری عنوان یکی از اسناد الزام آور طرح تاکید می‌گردد.

۳. ضمن تأکید بر اتخاذ راهکار فوری و کوتاه مدت توسط شهرداری جهت حفظ ایمنی عرصه ۲.۴ هکتاری گودبرداری شده در بخش شمالی مرکز همایش‌ها، بر اولویت اجرای طرح معماری در محل گود مذکور تأکید می‌گردد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه