news-details

مصوبه حفظ باغات شهر تهران به بن بست خورد!

به رغم آنکه شورای پنجم شهر تهران یکی از دستاوردهای مدیریتی خود را تصویب مصوبه حفظ باغات شهر تهران می داند امااعضا به گزارش های ارسالی به شورا درباره پلاک های ثبتی بی اعتماد شده اند.

به گزارش گام نو؛ هر چند حفظ باغات شهر تهران  و ابطال مصوبه برج باغ ها و جایگزینی خانه باغ ها یکی از مگا پروژه های این دوره شورای شهر تهران محسوب می شد، اما بی اعتمادی اعضا نسبت به گزارش هایی که در خصوص بررسی پرونده باغات به شورای شهر می رسد، نشان داد که این مصوبه نیز نی تواند به طور کامل باغات شهر تهران را حفظ کند.

از سوی دیگر این سوال را ایجاد کرده اس، کارشناسانی که گزارش های مربوط به این اراضی و زمین ها را تهیه می کنند و بعد از آن اعضای شورای شهر می توانند در تعامل با مالکان رای ها و گزارش هایی را ارائه کنند که نتیجه خوشایندی مبنی بر حفظ باغات باقیمانده شهر تهران نخواهد داشت.

امروز نیز اعضای شورای شهر در جریان بررسی پرونده های باغات که در صحن علنی شورای شهر تهران ارائه شد، مطرح شد. به گوه ای که آنها در روند بررسی پرونده باغات، به اختلاف خورده و برخی اعضا از بی اعتمادی خود نسبت به گزارشات کمیسیون ها مطرح کردند.

در ابتدا زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر در توضیح یکی از این پلاک‌های ثبتی گفت: این ملک با مساحت ۱۰۱۲ در خیابان دربند است. پلاک ثبتی مادر یک قطعه زمین بوده و سند تک برگ آن زمین بوده است. البته کاربری قدیم آن فضای سبز بوده است.

به گفته وی؛ این ملک سال ۵۷ به عنوان باغ شناخته نشده و سال ۹۷ کمیسیون ماده ۷ گفته با وجود یک اصله درخت باغ است.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: نظر کمیسیون این است که با وجود حد نصاب نبودن درختان اما به علت واقع شدن زمین در پهنه فضای سبز، این ملک باغ است.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: براساس آخرین اصلاحات قانون حفظ و گسترش فضای سبز، حداقل باید یکی از مشخصات برای باغ بودن وجود داشته باشد. این ملک در حریم رودخانه گلاب دره و در پهنه فضای سبز است.

این در حالی است که حسن خلیل آبادی در تذکری عنوان کرد: باید مستندات باغات با دقت بیشتری بررسی شود و نباید تنها اسناد ارائه شده به شورا ملاک باشد بلکه باید وضع موجود ملک نیز مورد بررسی قرار گیرد. نماینده شورا باید به حقوق مردم احترام بگذارد و درخواست دارم در رأی دادن‌ها حقوق فردی شهروندان در نظر گرفته شود.

در ادامه پلاک ثبتی دیگری مورد بررسی قرار گرفت که نژاد بهرام در توضیح ملک مذکور عنوان کرد: این ملک در خیابان نیاوران با پلاک ثبتی باغ است. تقریباً ۲۰ اصله درخت حد نصاب دارد و میزان درختان موجود ۳۱ اصله درخت دارد. کاربری قدیم آن مسکونی است. اما اعضای کمیسیون ماده ۷ سال ۹۷ رأی بر غیر باغ بودن داده‌اند. نظر کمیسیون این است که این ملک باغ است.

صدر اعظم نوری اعتقاد داشت: هرچه به پایان شورا نزدیک می‌شویم، ادبیات و بحث‌هایی خاص مطرح می‌شود. ما باید علمی صحبت کنیم.

این در حالی است که امیی عنوان کرد: شما در حال توهین هستید. حرمت اعضا را حفظ کنید. یعنی شما علمی صحبت می‌کنید اما ما علمی صحبت نمی‌کنیم؟

در ادامه نوری عنوان کرد: چون رئیس جلسه هستید، حق پریدن در حرف دیگران را ندارید. اگر حقوقدان هستید در موضوع باغات هم علمی برخورد کنید. این پلاک نیز با توجه به تعداد درختان باغ است.

خلیل آبادی  یادآور شد: همه ما حق داریم در صحن نظر خود را بگوییم و اتهام علمی صحبت نکردن به دیگران اهانت است. دیگران نباید خود را برتر از اعضای دیگر شورا بدانند.

علیخانی نیز تاکید کرد: در اینجا یک دیدگاه با حساسیت بالا وجود دارد که فکر می‌کند با این حساسیت فضای سبز حفظ می‌شود اما این سخت گیری ها به بحث فضای سبز لطمه می‌زند. مدتی پیش با آقای سالاری حضوری یکی از پرونده باغات را بررسی کردیم و دیدیم که تعداد درختان ملک با گزارش ارائه شده به کمیسیون کاملاً متفاوت است.

به گفته رئیس کمیسیون حعمرانو حمل و نقل شورای شهر تهران؛ در اینجا می‌خواهم نام متخلفین را ببرم. آقای عبدالله زاده در ماده ۷ این کار را انجام داده‌اند چرا از کسانی که آبروی شورا را می‌برند دفاع می‌کنیم. بنده به این گزارشات کمیسیون اعتمادی ندارم و بسیاری از گزارشات با واقعیت تفاوت دارد. چرا مردم را اذیت می‌کنید و خواهش می‌کنم به جو سازی ها توجه نکرده و از حق عدول نکنید.

حسن رسولی نیز در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: سطح اشغال این خانه باغ ۳۶ درصد است و کمیسیون مربوطه نیز سند ملک را باغ خوانده‌اند. حد نصاب درختان را هم دارند. گواهی عمران آن نیز باغ است. بنده تأیید می‌کنم که برای بررسی باغات باید شخصی بررسی کنیم.

در ادامه بهاره آروین در تذکری یادآور شد:موضوعات مطرح شده در شورا نشان می‌دهد که مدیریت جلسه به طرز مطلوب نیست و آقای امینی رئیس جلسه میکروفون خود را طی صحبت اعضا خاموش نمی‌کنند و میان صحبت همه اعضا می‌پرند. عدم اعتماد مطرح شده از سدی آقای علیخانی نسبت به گزارش شورا توهین بارز است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه