news-details

22 جابه جایی در منطقه 22 در کمتر از 4 ماه

22 جابه جایی در کمتر از 4 ماه در منطقه 22 تهران توسط شهردار جدید این منطقه ، به اعتقاد منتقدان بیشتر شبیه یک کودتا است تا عزل و نصب های مدیریتی!

به گزارش گام نو، بد از تودیع علی نوذرپور شهردار  سابق منطقه 22،سکان اداره این منطقه حساس و تنفسگاه شهر تهران برعهده رحمان زاده، شهردار سابق منطقه 13 قرار داده شد.

اما شهردار جدید بعد از معارفه در این منطقه به دلیل مشکلات جسمی و انجام عمل قلب باز، مدت 2 ماه در حال استراحت بود. اما از زمانی که وارد این منطقه شد، شروع به جابه جایی مدیران و معاونان خود کرد نکته جالب این است که آقای شهردار تمامی سمت های رده بالای منطقه را به مانند مدیران تیم های بزرگ فوتبال از منطقه 13 به منطقه 22 ترانسفر کرده است.

شنیده های حاکی از ان است که شهردار منطقه 22 گوش شنوایی نیز در توصیه های احزاب از اصولگرا و اصلاح طلب برای عزل و نصب مدیران ومعاونان خود دارد تا هم در اواخر این دوره مدیریت شهری به حزب حاکم در مدیریت شهری وفادار بماند و هم پایه های مدیریتی خود را برای دوره بعد مدیریت شهری محکم کند.

مدت زمان حضور رحمان زاده در منطقه ۲۲ حدود ۴ ماه است که حدود ۲ ماه آن تعطیلات و جراحی عمل قلب باز بوده،ضمنا ایشان در خصوص عزل و نصب ها بسیار توصیه پذیر هستند.

در حال حاضر معاون امور شهری، هماهنگی و برنامه ریزی، مالی و اقتصاد شهری، منابع انسانی، رئیس اداره حقوقی، رئیس اداره املاک، رئیس اداره روابط عمومی، رئیس اداره آموزش های شهروندی، رئیس اداره زیباسازی، رئیس اداره صدور پروانه، رئیس اداره بازدید، رئیس اداره تدارکان، رئیس موتورپول، رئی اداره فرهنگی، شهردار ناحیه 6، شهردار ناحیه 2، مشاور عالی شهردار، رئس اداره سامان دهی، ریس اداره خدمات شهری، معاون ناحیه 3، مدیر اجتماعی ناحیه 2 و ممیز منطقه در این مدت کوتاه تغییر کرده اند. برخی از این مدیران از منطقه 13 و برخی نیز از سایر مناطق به منطقه 22 آمده اند و البته در میان انتصابات اخیر نیز هستند مدیرانی که سابقه یک روز مدیریت در حوزه مدیریت شهری را نداشته اند.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه