news-details

مقاومت سازمان های دولتی در مقابل پروتکل های بهداشتی!

آنطور که استاندار تهران عنوان کرده، برخی از سازمان های دولتی و عمومی مانند شرکت ملی نفت از ورود بازرسان استانداری برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ممانعت می کند.

به گزارش گام نو، به رغم اینکه برابر تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا نظارت بر نحوی رعایت پروتکل های بهداشتی در میان سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی برعهده دانشگاه های علوم پزشکی با کمک استانداری و نیروی انتظامی است، اما آنطور که انوشیروان محسنی بند پی عنوان کرده است؛ ممانعت شرکت ملی نفت از ورود بازرسی استانداری تهران برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی به قرارگاه ستاد ملی کرونا گزارش داده شده است.

به گفته وی؛ آمارها نشان دهنده این است که در پیک‌های قبلی مدتی شاهد افزایش بیماران سرپای بوده ایم و بعد این افزایش متوقف می شد و در مراحل بعدی افزایش بستری و فوتی را شاهد بودیم. اما در پیک چهارم همه چیز تفاوت دارد در مدت یک ماه فروردین شاهد افزایش و پیک مراجعین سرپایی و بستریها و فوتی‌ها بودیم. لذا لازم است آن چه می توانیم در مهار این بیماری به کار بگیریم و از هیچ کوششی فروگذار نباشیم.

استاندار تهران بر این باور است، چاره ای نداریم جز این که مصوبات ستاد ملی کرونا و آن چه به عنوان محدودیت‌ها در نظر گرفته شده را اجرا کنیم، هر چند که پیشنهاداتی داریم. در شرایط قرمز به طور دقیق مشخص شده که چه گروه هایی مجاز به فعالیت هستند و کدامها اجازه فعالیت ندارند و مسئولیت نظارت نیز برعهده دانشگاه های علوم پزشکی با همکای اصناف، نیروی انتظامی و استانداری تهران قرار گرفته است. در کنار این باید کمیته هایی شکل بگیرد و نیاز به برخورد است.

بندپی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد ظرفیت بیمارستان ها در تهران برای کرونا اختصاص پیدا کرده، یادآور شده است: یک هزار تخت اورژانس به این منظور اختصاص پیداکرده تا بتوانیم این پیک را یک جا کنترل کنیم. اما حداقل تا دو هفته دیگر براساس آمار روند افزایش مراجعین سرپایی بستری ها و فوتی ها ادامه دارد. لذا کمیته هایی که لازم است باید برای انجام اقدامات موثر، فعال شوند.

به گفته استاندار تهران؛ دستگاه های استانی مصوبات را به خوبی رعایت می کنند؛ اما در مراجعه به برخی دستگاه های ملی مشاهده شده که برخی از کارمندان و مراجعه کنندگان از ماسک استفاده نمی کنند و برخی دستگاه ها نیز با کمال تاسف اجازه بازرسی ندادند و متاسفانه شرکت ملی نفت خود را مقید به همکاری نمی دانند و اجازه بازرسی را نداده که کتبا موضوع به قرارگاه ستاد ملی گزارش شده است.

محسنی بند پی حتی از نحوی عملکرد وزارت بهداشت نیز انتقاد کرد و گفت: در وزارتخانه انحصار اطلاعاتی وجود دارد که مشکلاتی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران ایجادکرده است این در شرایطی است که مصوبه قرارگاه مبنی در اختیارگرفتن اطلاعات توسط دانشگاه های علوم پزشکی تهران وجود دارد و این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

به گفته وی؛ ۱۱ درصد فوتی های در بیمارستان هایی مانند مسیح دانشوری، حضرت رسول و.... و ۲۵ درصد در بیمارستان های کوچک است بی تردید باید نسبت به تقویت بیمارستان هایی که قدمت زیادی دارند اقدام کنیم. آن چه که مشخص است کرونا هنوز که هنوزه هست و باید با آن کنار بیایم و با اقدامات درمانی و مراقبت خود را مهیا کنیم.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه