news-details

مدیریت شهری پنجم در توسعه فضای سبز پایتخت مردود شد

هر چند آقای شهردار اعلام کرد نگاه پدرانه اش باعث توسعه فضای سبز در تهران شده و اعضای شورای شهر موفقیت خود را در حفظ باغات جشن گرفته اند، اماواقعیت فرق دارد.

به گزارش گام نو؛ آمارها نشان می دهد میزان توسعه فضای سبز در این دوره مدیریت شهری آن هم در مدت 4 سال تنها 1.3 متر مربع بوده است. این در حالی است که برابر استانداردهای جهانی به ازای هر نفر 20 تا 25 متر مربع باید فضای سبز وجود داشته یاشد. هر چند  مطالعات وزارت راه سرانه قابل قبول فضای سبز را در کشور بین 7 تا 12 متر مربع اعلام کرده است اما در شهر تهران شرایط به گونه ای دیگر است.

قوانین بالادستی شهر تهران مانند طرح جامع این کلانشهر سرانه استاندارد فضایسبز را برای پایتخت 10 متر مربع در نظر گرفته است وقانون هوای پاک این میزان سرانه را برای شهرهای بالای 50 هزار نفر 15 متر مربع به ازای هر نفر تعیین کرده است.

آنچه در شهر تهران اهمیت دارد، این است که توزیع عادلانه ای در مورد توسعه فضای سبز در تهران وجود ندارد. به عنوان مثال سرانه سبز در منطقه 22 تهران به ازای هر نفر 60 متر مربع است و در مناطقی مانند 10 و 13 این سرانه کمتر از 10 متر مربع به ازای هر نفر است. در مقابل مناطق شمالی شهر مانند 1،2،4 و مناطق جنوبی مانند 18 و 19 در توسعه سرانه سبزاز وضعیت به مراتب خوبی برخوردار هستند این در حالی است که به عنوان مثال سزرانه فضای سبز به ازای هر نفر تنها 2.5 متر مربع است.

آنطور که یک کارشناس محیط زیست به خبرگزاری مهر اعلام کرده است: در حال حاضر مجموع فضای سبز شهر تهران حدود 57 هکتار است که از این میزان، حدود سرانه فضای سبز در تهران به ازای هر نفر 16.3 متر مربع است.

وحید نوروزی یادآور شده است: برنامه توسعه سوم شهر تهران به توسعه سرانه فضای سبز تاکید کرده است. به گونه ای که مقرر شده تا پایان سال 1402 سرانه فضای سبز پایتخت به ازای هر نفر به 18 متر مربع افزایش پیدا کند.

آنطور که وی توضیح داده است: شهر تهران تا پیش از انقلاب تنها 57 بوستان داشت و میزان سرانه سبز دراین کلانشهر به ازای هر فرد تنها نیم متر مربع بود. پس از انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی با ساخت بوستان های متعدد سرانه فضای سبز به 9 متر مربع رسید.

به اعتقاد نوروزی, ازسال 84  با ساخت صدها  سرانه فضای سبز در تهران تغییر قابل توجهی کرد به گونه ای که اکنون این کلانشهر دارای 2350 بوستان است که با توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراهی و ایجاد بوستان های فرامنطقه ای در اطراف تهران سرانه فضای سبز این شهر به 16.3 متر مربع رسید.

این کارشناس محیط زیست بر این باور است: اگر چه قبل از انقلاب سرانه فضای سبز شهر تهران تنها نیم متر مربع بود اما از سال ۶۴ تا ۸۴ که یک بازه زمانی ۲۰ ساله است، ۸.۵ نیم متر مربع به فضای سبز تهران اضافه شد و سرانه فضای سبز به ۹ متر مربع افزایش یافت. از طرفی در دوره ۸ ساله ۸۴ تا ۹۲ تنها با رشد افزایش سرانه‌ها ۶ حدود متر به فضای سبز به تهران رسید. این در حالی است که افزایش ۱.۳ مربعی سرانه فضای سبز در دوره ۴ ساله مدیریت شهری پنجم در مقابل رشد ۶ متری فضای سبز در دوره ۸ ساله پیشین نشان از رشد نامناسب در این حوزه است

برآوردهای این کارشناس محیط زیست حکایت ازآن دارد که هر چند این افزایش سرانه پیگیری شد و تا پایان سال ۹۶ به مساحت متوسط به ۱۵ مترمربع رسید. اما در حدود ۴ سال مدیریت فعلی (بازه زمانی سال ۹۶ تا ۹۹) این عدد به ۱۶.۳ رسیده که بیانگر رشد نامناسب فضای سبز هستیم.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه