news-details

استعفای تشریفاتی در آخرین ماه های شورای پنجم شهر تهران

استعفای حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران در رسانه ها این سوال را مطرح می کند که استعفای تشریفاتی چه سودی برای شهر دارد؟

به گزارش گام نو؛ بعد از جلسه علنی شورای شهر  متن استعفای حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در رسانه ها منتشر شد، استعفایی که بیشتر از آنکه کارایی داشته باشد، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و دردی از شهروندان تهرانی دوا نمی کند.

آنطور که عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران عنوان کرده است، نامه استعفای حسن خلیل آبادی در اختیار رئیس شورا قرار دارد و معلوم نیست که با این استعفا موافقت شود.

به گفته زهرا نژاد بهرام با توجه به اینکه حسن خلیل آبادی در انتخابات شورای ششم شهر تهران شرکت نکرده استعفای وی انتخاباتی نیست و به دلیل اختلاف نظرهایی که در میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد، این استعفا تقدیم هیات رئیسه شورای شهر تهران شده است.

نمونه این استعفاها در یک سال اخیر دو بار دیگر نیز در شورای شهر تهران اتفاق افتاده بود به گونه ای که در سال گذشته نیز حجت نظری استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه شورای شهر تهران کرد که با این استعفا موافقت نشد. همچنین بهاره آروین نیز یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران است که خبر استعفای وی در سال گذشته خبر ساز شد.

با توجه به توضیحات نژاد بهرام این سوال ایجاد شده است که اعضای شورای شهر برای رسیدن به سهم خواهی ها و مطالبات خود از شورای شهر و کمی هم جلب توجه با استعفاهای تشریفاتی سعی دارند تا به اهداف خود برسند.

نکته قابل تامل این است که اگر اعضای شورای شهر با هدف قانون شکنی و عدم پیشبرد اهداف اداره شهر اقدام به استعفا کرده اند چرا دلایل استعفای این افراد در زمانی که متن استعفای خود را رسانه ای می کنند، بیان نمی شود؟

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه