news-details

طرح دو فوریتی تهیه کارنامه چهار ساله شهرداری برای کارهای نکرده!

بعد از بی سرانجام ماندن طرح ارائه گزارش های 100 روزه شهرداران تهران این بار نوبت به طرح الزام شهرداری برای تهیه کارنامه چهارساله رسیده است.

به گزارش گام نو؛ در ابتدای این دوره مدیریت شهری و در راستای شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری پیرو شعارهایی که مدیران اصلاح طلب سر داده بودند، محمد علی نجفی طرح ارائه گزارش 100 روزه به شهروندان و رسانه ها را مطرح کرد. طرحی که می توانست در نهایت در راستای شفاف سازی مدیریت شهری در این دوره تبدیل به یکی از کارهای ماندگار شود. اما آنچه ارائه شد، نه تنها گزارش 100 روزه بود بلکه گزارش از عملکرد مدیریت سابق شهر تهران بود که همین اقدام با انتقاداتی ازسوی کارشناسان همراه شد.

هر چند با روی کار آمدن شهرداران بعدی انتظارارائه گزارش های 100 روزه ازآنها می رفت، اما این کار انجام نشد. بعد ازگذشت4 سال اکنون سخنگوی شورای شهر تهران از ارائه طرح دو فوریتی برای الزام شهرداری به ارائه کارنامه خود در طول فعالیت این دوره خبر می دهد. طرحی که به مانند دوره های گذشته تنها گزارش کار است و راستی آزمایی آن باید توسط متخصصان، رسانه ها و البته شهروندان انجام شود.

آنطور که علی اعطا توضیح داده است: وظیفه و مسئولیت ما در مجموعه مدیریت شهری است که به مردم گزارش کنیم در شهریور ۹۶ چه چیزی تحویل گرفتیم و در مرداد ۱۴۰۰ چه چیزی تحویل خواهیم داد.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شده است: به نظرم اینجانب و سایر همکاران شورا، همانگونه که شهردار تهران در شهریور ۹۶ بر مبنای مصوبه شورا سند تحویل و تحول بر مبنای عملکرد ۱۲ ساله شهرداری را تهیه و تقدیم شورا کرد، ضرورت دارد شهردار سند تحویل و تحول پایان دوره را تهیه و ارائه کند.

به اعتقاد سخنگوی شورای شهر تهران؛ باید در چارچوب یک صورت بندی مقایسه‌ای، توضیح داده شود چه تحویل گرفته شده است و چه تحویل داده خواهد شد.

از معلوم در حال حاضر طرح دوفوریتی «الزام شهردار تهران به ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری تهران مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران» را با امضای ۱۷ عضو شورا تقدیم رئیس شورای شهر تهران  شده است و این طرح به عنوان اولین دستور در جلسه علنی روز سه شنبه ٢۴ فروردین ۱۴۰۰ مطرح می‌شود.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه