news-details

رسیدگی به فسادهای حاشیه مدیریت پسماند وظیفه شهرداری نیست!

خزانه دارشورای شهر تهران بر این باور است که رسیدگی به فسادهای حاشیه ای مدیریت پسماند شهر تهران مانند کودکان زباله گرد وظیفه شهرداری تهران نیست!

به گزارش گام نو؛ در حاشیه بررسی طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران خزانه دار شورای شهر ادعایی را مطرح کرد که باعث تعجب منتقدان مدیریت شهری شد. به اعتقاد حسن رسولی وظیفه اصلی شهرداری تهران مدیریت پسماند پایتخت است نه رسیدگی به آسیب های اجتماعی پیرامون آن مانند کودکان زباله گرد!

بر اساس اظهارات این عضو شورای شهر تهران؛ اگر در کنار مدیریت پسماند و به موازات آن به سایر مصائب و آسیب های اجتماعی ورود پیدا کنیم در انجام صحیح ماموریت اصلی و ذاتی شهرداری اختلال ایجاد کردیم.

رسولی اعتقاد دارد؛ پدیده ای مثل کودکان کار یا تالی فاسدهایی که در حاشیه مدیریت پسماند به عنوان آسیب های اجتماعی روزانه مشاهده می کنیم، نباید باعث شود که در اصل و فرع کردن موضوعات دچار اشتباه شویم.

وی یادآور شد: یکی از اصلی ترین وظایف بلدیه در گذشته و  شهرداری در عصر جدید رفت و روب و جمع آوری زباله است و به همین منظور در گذشته سازمانی به این عنوان ایجاد شده است تا به صورت تخصصی این ماموریت مهم را به عهده داشته باشد. لذا همانند هر خدمتی که از بیرون خریداری می کنیم حتما نخواهیم توانست با افراد فاقدهویت حقوقی ولو این که مستلزم حمایت باشند طرف باشیم.

این عضو شورای شهر تهران تاکید دارد: اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم و در کنار مدیریت پسماند و به موازات آن به سایر مصائب و آسیب های اجتماعی ورود پیدا کنیم در انجام صحیح ماموریت اصلی و ذاتی شهرداری  اختلال ایجاد کردیم .حتما طرف ما در خرید این خدمت باید شرکت حقوقی باشد و شورای فنی شهرداری شرایط احراز موافقتنامه و رتبه پیمانکاری را تعیین کند و این فرد حقوقی که طرف شهرداری است همه مسئولیت ها جانبی مربوطه را یک جا پذیرا باشد.

اما سوال اینجاست به رغم اینکه آسیب های اجتماعی ای مانند زباله گردی کودکان کار و موارد این چنینی به دلیل سوء مدیریت چند دهه ای شهرداری تهران در اجرای یکیاز وظایف ذاتی آن ایجاد شده است، چگونه ممکن است که نسبت به چنین آسیب هایی وظیفه ای نداشته باشد!

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه